Mobil e-mail  

På valg

Troels Jørgensen 2220 9340 tj@tjas.dk Formand 2021
Bruno L. Jeppsson 4014 2540 bruno@jeppsson.dk Næstformand 2021
Kurt Kristensen 4230 0910 kurtgkristensen@gmail.com Bestyrelse 2021
Elsa Kock 2250 7726 Kasserer 2022
Helle Levisen 3032 0150 h.levisen@hotmail.com Bestyrelse 2022
Grethe Christensen 2170 6242 post@2mato.dk Bestyrelse 2021
Jens Andreasen 2220 9350 ja@tjas.dk Bestyrelse 2022
    Vakant Suppleant  
         
Bilagskontrollant        
Anne Svendsen 2518 1812 anneinysted@mail.dk Bilagskontr. 2020
Christa Jensen   christa.jensen@me.com Suppleant 2020

       

Bestyrelsen

     Navn