Vedtægter

 

 

Det er foreningens formål

 

Se vedtægternes fulde ordlyd her